EU-kontroll

Sjekk når du skal ha EU-kontroll på bilen din:

Link til Statens vegvesen

Priser hos oss for periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll):

  • Bensin biler inntil 3500 kg. 1350 kr.
  • Diesel biler inntil 3500 kg. 1350 kr.
  • El-biler inntil 3500 kg. 1350 kr.

Hvor ofte skal kjøretøyet til kontroll?

INTERVALLER FOR EU-KONTROLL
Type kjøretøy Kontrollintervall
Personbil (M1) med maks tillatt totalvekt 7500 kg, og varebil (N1) Bilen må ha godkjent EU-kontroll innen fire år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert andre år.
Personbil (M1) med tillatt totalvekt over 7500 kg

Tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kg

Buss (M2 og M3)

Lastebil (N2 og N3)

Taxi

Ambulanse

Kjøretøyet må ha godkjent EU-kontroll innen ett år etter dato for førstegangsregistrering, og deretter senest hvert år.
Bevaringsverdig kjøretøy Bevaringsverdig kjøretøy som er 30 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent i det året kjøretøyet fylte 30 år, skal kontrolleres hvert femte år. Bevaringsverdig kjøretøy som er 50 år eller eldre og som er kontrollert og godkjent i det året kjøretøyet fylte 50 år, blir fritatt for EU-kontroll.